Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5504/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/12/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT19847-1671071338382-24053363.xlsx
DT19847-1671097910901-85839474_nguyendinhtuan-15-12-2022_18h34p39.doc
DT19847-1671097910901-85839474_nguyendinhtuan-15-12-2022_18h34p39_converted(17.12.2022_20h32p59)_signed.pdf
BIEU KEM THEO CV 5504(17.12.2022_20h36p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh