Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2052/UBND-TCD   Ngày ky´: 24/05/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công văn số 2363/VPCP-PL ngày 08/4/2023 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1785/BTP-KTrVB ngày 08/5/2023 của Bộ Tư pháp  
Tệp đính kèm:
DT7786-1684724959702-25590496.doc
DT7786-1684724973966-46781518.pdf
DT7786-1684724973996-46126209.pdf
DT7786-1684724959702-25590496(24.05.2023_07h24p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy