Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1564/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/09/2020  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
QDCT 1564_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Quốc Đạt