Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5818/PA-PCTT   Ngày ky´: 25/10/2021  
  Trích yếu: V/v Phương án Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT17649-1635159437658-60141627_lehuyen-25-10-2021_18h02p13.docx
DT17649-1635159437658-60141627_lehuyen-25-10-2021_18h02p13(25.10.2021_18h20p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín