Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3462/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 15/09/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu đề xuất triển khai dự án hạng mục Đầu tư vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.  
Tệp đính kèm:
CVVP3462_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến