Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1540/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1540_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương