Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 111/TB-BCĐ   Ngày ky´: 12/10/2022  
  Trích yếu: V/v Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT15814-1665536578022-03218049.doc
DT15814-1665536578022-03218049_converted(12.10.2022_09h17p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến