Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1792/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/12/2022  
  Trích yếu: Về việc điều chỉnh giá trị gói thầu tại phụ biểu kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu thiết bị giáo dục phổ thông phục vụ năm học 2022-2023  
Tệp đính kèm:
DT19386-1670469107790-00015317.pdf
DT19386-1670469321812-87022992_nguyenthithanhbinh-08-12-2022_10h29p57.doc
DT19386-1670469321812-87022992_nguyenthithanhbinh-08-12-2022_10h29p57_converted(08.12.2022_14h20p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh