Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 775/UBND-TCD   Ngày ky´: 06/03/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT3057-1678069742315-87833448.doc
DT3057-1678069742315-87833448_converted(06.03.2023_15h57p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung