Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 806/KH-UBND   Ngày ky´: 08/03/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT3166-1678172469626-47583660.pdf
DT3166-1678172626005-65285618.doc
DT3166-1678172626005-65285618_converted(08.03.2023_10h03p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh