Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 170/UBND-VXNV   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: V/v tăng cường quản lý trong lắp đặt, bảo trì, vận hành và sử dụng thang máy trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
Cv chi dao quan ly thang may_nguyendinhtuan-12-01-2021_14h34p24.doc
Cv chi dao quan ly thang may_nguyendinhtuan-12-01-2021_14h34p24(13.01.2021_08h35p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến