Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 445/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/07/2022  
  Trích yếu: Về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT11504-1658807042681-89315956.doc
DT11504-1658807042681-89315956_converted(29.07.2022_10h04p36)_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường