Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1118/KH-UBND   Ngày ky´: 27/03/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 3853/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022 - 2026” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4270-1679554330255-20796114.doc
DT4270-1679554330255-20796114(27.03.2023_08h48p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc