Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1467/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/09/2019  
  Trích yếu: V/v tổ chức lại Cụm thi đua đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1467_signed.pdf
Người cập nhật: Ngô Trần Trà My