Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2330/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2330_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến