Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1784/KH-UBND   Ngày ky´: 28/04/2022  
  Trích yếu: V/v Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6122-1650934060047-97558011_vominhtam-27-04-2022_10h19p25.docx
DT6122-1650934060047-97558011_vominhtam-27-04-2022_10h19p25_converted(28.04.2022_09h44p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh