Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 515/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/05/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT6411-1651321889889-76222803.doc
DT6411-1651321889889-76222803_converted(05.05.2022_09h45p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung