Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3637/KH-UBND   Ngày ky´: 19/08/2022  
  Trích yếu: V.v Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12903-1660791755749-15293287_nguyendinhtuan-18-08-2022_16h15p24.doc
DT12903-1660791755749-15293287_nguyendinhtuan-18-08-2022_16h15p24_converted(19.08.2022_16h53p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến