Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 19/CT-UBND   Ngày ky´: 21/08/2020  
  Trích yếu: V.v tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IV năm 2022.  
Tệp đính kèm:
CTHI19_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc