Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 668/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/12/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định v/v Điều chỉnh tên gọi Ban Tiếp công dân - Nội chính thành Ban Tiếp công dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT19250-1670312545912-98843394_vominhtam-06-12-2022_14h51p03.docx
DT19250-1670312545912-98843394_vominhtam-06-12-2022_14h51p03_converted(07.12.2022_10h05p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm