Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 449/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/04/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghiệp (lần hai).  
Tệp đính kèm:
DT4881-1680507149701-99825349_vominhtam-04-04-2023_08h53p17.doc
DT4881-1680507149701-99825349_vominhtam-04-04-2023_08h53p17_converted(05.04.2023_07h12p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh