Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1102/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/03/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT3833-1647501028106-57184284.docx
DT3833-1647501028106-57184284_converted(18.03.2022_16h18p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc