Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 24/TB-VPUB   Ngày ky´: 10/02/2020  
  Trích yếu: (KHẨN)_Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp nghe báo cáo công tác ứng phó hạn và tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
TBVP24_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung