Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3423/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/08/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  
Tệp đính kèm:
DT12052-1659602526801-00136292_nguyendinhtuan-04-08-2022_23h14p19.doc
DT12052-1659602526801-00136292_nguyendinhtuan-04-08-2022_23h14p19_converted(05.08.2022_10h28p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến