Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2230/UBND-KTTH   Ngày ky´: 24/06/2020  
  Trích yếu: V/v thống nhất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2230_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung