Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 14/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/04/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5588-1650244658920-10714482.doc
DT5588-1650244658920-10714482_converted(18.04.2022_13h48p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc