Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1509/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/11/2022  
  Trích yếu: Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT17037-1667209880743-33691916.doc
DT17037-1667209880743-33691916_converted(01.11.2022_13h25p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến