Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3736/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/10/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. triển khai kế hoạch tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam từ Đài Bắc (Trung Quốc) về nước cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3736_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc