Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3163/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 26/08/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 92/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.  
Tệp đính kèm:
CVVP3163_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng