Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2087/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2087_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến