Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2920/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/07/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  
Tệp đính kèm:
DT10242-1656923582363-87670648.doc
DT10242-1656923582363-87670648_converted(05.07.2022_10h10p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc