Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4281/UBND-VXNV   Ngày ky´: 03/10/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT15200-1664351865286-63707792.doc
CVUB4281_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh