Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1228/UBND-TCD   Ngày ky´: 03/04/2023  
  Trích yếu: V/v tích cực phát động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 3  
Tệp đính kèm:
DT4748-1680232421721-27881797.doc
DT4748-1680232421721-27881797(03.04.2023_08h31p32)_signed.pdf
Tích cực tham gia Cuộc thi chính luận lần 3.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung