Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1512/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/04/2023  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh quản lý, sử dụng và thực hiện tinh giản biên chế thông qua kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT5756-1681705277663-78941619.pdf
DT5756-1681705277697-48322440.xlsx
DT5756-1681705277752-02786208.doc
DT5756-1681705277752-02786208_converted(18.04.2023_14h28p42)_signed.pdf
DT5756-1681705277784-49695625(18.04.2023_14h35p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc