Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2340/KH-UBND   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai tổng kết thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
KHUB 2340_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh