Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 48/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/08/2023  
  Trích yếu: V/v QĐ việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12846-1691728522032-21339490.pdf
DT12846-1691728844640-09878951_nguyendinhtuan-12-08-2023_10h45p26.docx
DT12846-1691728844640-09878951_nguyendinhtuan-12-08-2023_10h45p26_converted(12.08.2023_20h04p29)_signed.pdf
DT12846-1691728526799-11881025(12.08.2023_20h05p36)_signed.pdf
DT12846-1691728516574-90024570(12.08.2023_20h06p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh