Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1354/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 06/04/2023  
  Trích yếu: V/v thực hiện ấn phẩm “Ninh Thuận - Khát vọng phát triển”  
Tệp đính kèm:
DT5138-1680768188674-97364764.pdf
DT5138-1680771681996-33530473.doc
1354(07.04.2023_09h50p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc