Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 286/KH-UBND   Ngày ky´: 31/01/2023  
  Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  
Tệp đính kèm:
DT1151-1675065147478-24991519.doc
DT1151-1675065147478-24991519_converted(31.01.2023_14h43p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Đức Trí