Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 592/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/11/2022  
  Trích yếu: V/v đính chính văn bản quy phạm pháp luật  
Tệp đính kèm:
DT17234-1667440087807-51652313.doc
DT17234-1667440087807-51652313_converted(03.11.2022_14h38p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy