Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1255/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/09/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14028-1662621288997-36706360.doc
DT14028-1662621288997-36706360(09.09.2022_15h27p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn