Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 15/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/02/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu khi công dân đăng ký thườngtrú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2634-1677467624005-67981612.doc
DT2634-1677467624005-67981612_converted(28.02.2023_09h09p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung