Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3441/UBND-VXNV   Ngày ky´: 13/08/2019  
  Trích yếu: V.v triển khai thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện quyền trẻ em và đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.  
Tệp đính kèm:
CVUB3441_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến