Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4061/KH-UBND   Ngày ky´: 18/09/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT14536-1663315282014-82724401_nguyendinhtuan-16-09-2022_22h22p19.doc
DT14536-1663315282014-82724401_nguyendinhtuan-16-09-2022_22h22p19(18.09.2022_11h05p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc