Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1339/CTR-UBND   Ngày ky´: 01/04/2022  
  Trích yếu: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT4653-1648698380412-55425476_nguyenthithanhbinh-31-03-2022_19h54p46.docx
DT4653-1648698380412-55425476_nguyenthithanhbinh-31-03-2022_19h54p46(01.04.2022_09h55p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình