Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 868/CTR-UBND   Ngày ky´: 23/02/2021  
  Trích yếu: V/v Công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021  
Tệp đính kèm:
Chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-nam-2021-cua-Ban-Chi-dao-138-tinh_nguyendinhtuan-22-02-2021_07h06p30.doc
Chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-nam-2021-cua-Ban-Chi-dao-138-tinh_nguyendinhtuan-22-02-2021_07h06p30(23.02.2021_08h23p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh