Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 39/2020/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/09/2020  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
QDUB 39.2020_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng