Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5025/KH-UBND   Ngày ky´: 16/11/2022  
  Trích yếu: V/v KH Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 142-CTr/TU ngày 28/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triến bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  
Tệp đính kèm:
DT17932-1668482248244-02303741.pdf
DT17932-1668482355212-55539994.docx
DT17932-1668482355212-55539994_converted(16.11.2022_21h23p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh