Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2044/UBND-VXNV   Ngày ky´: 16/05/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT7045-1652410386516-79777996.doc
DT7045-1652410386516-79777996_converted(16.05.2022_15h57p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc