Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 728/UBND-KTTH   Ngày ky´: 02/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai văn bản số 1187/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường, củng cố Quỹ tín dụng nhân dân  
Tệp đính kèm:
DT2839-1677663366459-09761083_nnminh-01-03-2023_22h11p05.doc
DT2839-1677663366459-09761083_nnminh-01-03-2023_22h11p05_converted(02.03.2023_14h41p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa