Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 891/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V/v Điều chỉnh danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-UBND nag2y 02/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.  
Tệp đính kèm:
QDCT 891_signed.pdf
Người cập nhật: Đinh Duy Minh